Letnie rekolekcje dla młodych małżeństw

WIERNOŚĆ Z ZIEMI WYROŚNIE
Ps 85

Czym jest wierność małżeńska? Czy tyczy się tylko relacji osobistej małżonków? W jaki sposób przejawia się w innych aspektach? Czym jest wierność w rodzinie, w kręgu znajomych, w pracy? Gdzie w tym wszystkim Pan Bóg?

W dniach 23-27 lipca zapraszamy młode małżeństwa na tradycyjne rekolekcje do podpoznańskiego Nadziejewa. Wierność będzie osią naszych rozważań. Rekolekcje głosić będzie ks. Karol Świergosz. Program przewiduje nauki wspólne i stanowe, codzienną Mszę Świętą w klasycznym rycie rzymskim, nabożeństwa, czas na rozmowy i integrację.

Zapraszamy wraz z dziećmi – zorganizujemy dla nich opiekę i animacje podczas nauk i Mszy. Cena wynosi 800 zł za parę małżeńską. Koszty pobytu dzieci zależą od tego, czy potrzebują osobnego łóżka i wyżywienia.

Zapisy następują przez formularz poniżej.
Konieczna jest wpłata zaliczki 200 zł (dane do przelewu prześlemy po wypełnieniu formularza) w ciągu tygodnia od otrzymania danych do przelewu. Przy rezygnacji do 23 czerwca zwracamy zaliczkę, zaś do 10 lipca – 50%. Pełen regulamin rekolekcji dostępny jest tu.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt rekolekcje@grzegorzwielki.pl

Zapisy zostały zamknięte.