Regulamin rekolekcji

REGULAMIN

 

  1. Rekolekcje odbywają się w Ośrodku Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Nadziejewie k. Środy Wielkopolskiej w dniach 23-27 lipca 2018.

 

  1. Organizatorem rekolekcji jest Fundacja św. Grzegorza Wielkiego z siedzibą w Krakowie. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Karol Świergosz. Msze Święte będą sprawowane w klasycznym rycie rzymskim.

 

2.1. Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 800 PLN dla pary małżeńskiej. Koszt pobytu dzieci ustala się indywidualnie. Dzieci do lat 3 nie płacą za pobyt, jeśli śpią z rodzicem bądź w prywatnym łóżeczku/wózku. Posiłki również ustala się indywidualnie – istnieje możliwość zamówienia połowy porcji.

2.2 W czasie nauk rekolekcyjnych i nabożeństw przewidziana jest opieka nad dziećmi.

 

  1. W Rekolekcjach udział biorą zarejestrowani uczestnicy.

3.1 Zapisanie na listę uczestników rekolekcji oznacza zarejestrowanie się na rekolekcje poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie zaliczki. Na adres mailowy podany w formularzu zostaną przesłane dane do przelewu. W ciągu 7 dni należy wpłacić zaliczkę w kwocie 200 zł, zaś resztę kwoty najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji (tj. do 10 lipca).

Po upływie wyznaczonego terminu, w przypadku niedokonania wpłaty, uczestnik zostaje automatycznie skreślony z listy.

 

3.2 Rezygnacje i zwroty:
W razie rezygnacji do 23 czerwca, zaliczka podlega zwrotowi w 100%. W razie rezygnacji do 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji – zwracamy 50%. Po tym terminie zaliczka przepada.
Odstąpienie zarezerwowanego i opłaconego miejsca innej rodzinie jest możliwe w wypadku poinformowania o tym organizatora, nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem rekolekcji.

 

4.1 Na terenie odbywania się Rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i przyjmowania innych środków odurzających w każdej postaci.

 

4.2 Zabrania się wnoszenia na teren obiektu, w którym odbywają się Rekolekcje, niebezpiecznych przedmiotów, ostrych narzędzi, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych.

 

  1. Osoby uczestniczące w Rekolekcjach są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i wskazówek organizatorów w czasie trwania rekolekcji.