Zespół Fundacji

Fundatorzy:

  • Łukasz Boruta
  • Mateusz Ziomber
  • Marzena Boruta (Wójtowicz)

Zarząd (kadencja 2020-2023):

  • Łukasz Boruta – Prezes Zarządu
  • Barłomiej Lechowicz – Wiceprezes Zarządu
  • Marzena Boruta – Członek Zarządu